|

நிலம் வாங்க நன்கொடை தாருங்கள்

Jun 12, 2024

*முத்தரையர் சமுதாய குல தெய்வம், பேரரசர் அமைத்து வணங்கிய  திரு நியமம் சப்தகன்னியர் மாகாளத்து காளா பிடாரி கோயில் கட்ட நேமத்தில் ஒரு ஏக்கர் நிலம் வாங்க இருக்கின்றோம்.உறவுகள் அனைவரும் நன்கொடை வழங்குமாறு பணிவுடன் வேண்டுகிறோம்*....🙏பேராசிரியர் டாக்டர் மீ.சந்திரசேகரன், செயலாளர்,அரையர் சுவரன்மாறன் பிடாரி அறக்கட்டளை, திருச்சி.🤝9600569891,9442146182


தொடர்புடைய செய்திகள்

நன்கொடை

Donate now Chat with us